La Vera del Vallès

La zona geogràfica delimitada per la serralada prelitoral catalana i les planes agrícoles limítrofes és on trobem les oliveres de la varietat Vera del Vallès. Sovint les terres més magres i costerudes, o bé els marges, han estat el seu hàbitat més freqüent. Així i tot, també es localitzen en superfícies extenses. La qualitat de l’oli de Vera és la pròpia d’un oli extraverge amb una acidesa al voltant del 0,4%. (Annex 1) També podem determinar que des d’Arbúcies fins al Bruc és on es localitzen les principals poblacions d’aquesta olivera.

Olives de Vera del Vallès

El 2014 l l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) de Mas Bové va realitzar un estudi per la “Prospecció i identificació de la varietat local ‘Vera’. Caracterització fenotípica i molecular”. L’objectiu d’aquell treball era verificar si les oliveres conreades sota la denominació ‘Vera’ a la zona d’origen del Vallès coincidien morfològicament i molecular amb la varietat ‘Vera’ inclosa al banc de germoplasma d’olivera de l’IRTA i del banc de germoplasma d’olivera mundial de Còrdova. L’estudi va concloure que la varietat ‘Vera’ conreada a les comarques vallesanes presenta variabilitat intra-varietal amb la inscrita als registres oficials. Per tant, es podia parlar de dues varietats diferents, però relacionades genèticament. Això va comportar que Agrària del Vallès, sscl procedís a inscriure la varietat local ‘Vera del Vallès’ al registre de varietats de conservació..

El conreu de l’olivera forma part del paisatge del Vallès actual i d’un passat no gaire llunyà. Encara avui, més de 500 hectàrees, des de la Tordera al Llobregat, estan poblades per diferents varietats d’olivera. Tal vegada la recuperació d’aquesta varietat i les noves tècniques de gestió de l’espai agrari recomanaria actualitzar i conèixer quines són les parcel·les d’oliverars de la varietat vera del Vallès. En poques paraules, conèixer el potencial actual de producció d’oli de Vera del Vallès. A partir d’aquí, i gràcies a la qualitat del seu oli, pot esdevenir un producte local i de proximitat encaminat a millorar la renda i ocupació del sector agrari del Vallès.