Olivars de Vera del Vallès

En aquest mapa podeu consultar les dades dels recintes SIGPAC (Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles) d’olivars de la varietat “Vera del Vallès” que podeu localitzar al Vallès. (Dades a 28/12/2018)